Alla ska passa in

Allaskapassain_FotoCiprianGorga

En utställning om vårt dömande
Foto: Ciprian Gorga

20 januari – 2 maj 2018
Det handlar om paradoxen med vårt dömande.

Å ena sidan måste vi döma. Inget samhälle kan ju fungera utan lagar, spelregler eller normer. Å andra sidan blir det svårt att leva tillsammans ifall vi dömer för snabbt, för hårt eller utifrån föråldrade värderingar.

I utställningen Alla ska passa in får besökarna chansen att sätta sitt dömande under en granskande lupp – och fråga sig vad dömandet har för konsekvenser för andra människor. Exemplen kommer från ungas egna berättelser som vänder på stereotyper om kropp, kön, klass, ålder, funktionshinder, åsikt, bakgrund, sexualitet och tro.

Alla ska passa in är den avslutande delen i det treåriga drama- och museipedagogiska projektet Dömda. Syftet är att göra ungdomar medvetna om vad som händer när vi diskriminerar eller kränker varandra utifrån kategorier som kön, sexualitet, etnisk tillhörighet, utseende, socialgrupp eller kulturell och religiös hemvist.

Projektet och utställningen har genomförts som ett samarbete mellan Nordiska Folkhögskolan, Världskulturmuseet i Göteborg, Arbetets Museum i Norrköping, Riksutställningar och är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Alla ska passa in >>