Förskola

Matematik finns överallt

Matematik 
Matematik är spännande, roligt och finns överallt. Tillsammans arbetar vi med mängd, mönster och storlek.
Ålder: från 4 år
Antal: max 8 barn
Tidsåtgång: 40 minuter

Kemi med flyt
Mycket av det vi gör har med kemi att göra. Kom och träffa draken Berta och gör experiment. Det handlar om olika ämnen och deras förhållande till varandra.
Antal: max 24 elever
Tidsåtgång: 60-90 minuter
Ålder: från 4 år

Programmera
Barnen får prova på att programmera små robotar, Blue-Bots, på ett lekfullt sätt.
Ange vid bokning om ni önskar programmera med eller utan iPads och gärna om ni har förkunskaper och önskar fortsättningskurs.

Ålder: från 4 år
Antal: max 8 elever
Tidsåtgång: 40 minuter

Stjärnklart
I planetariet tittar vi bland annat på olika stjärnbilder, gubben i månen och det fladdrande norrskenet.
Ålder: från 4 år
Antal: max 20 st
Tidsåtgång: 30 minuter

Hållbart papper i utställningen 
Vi gör eget papper av återbrukat material och lär mer om var papper kommer ifrån. Arbetet genomförs till stor del i vår pappersutställning.
Ålder: från 4 år
Antal: max 10 barn
Tidsåtgång: 30 minuter