Gymnasiet

Ev3-robot i Robolab i Teknikens Hus

Trash Trek – avfallsuppdrag i Robolab

ForskarVecka 22-25 september 2020
Träffa intressanta och spännande forskare, forskningsområden och genomför workshops. Vi har olika teman under veckan.
Antal: Helklasser
Tidsåtgång: kl. 9-14

Från sten till lastbil
Hur blir malm metall och sedan färdig lastbil? Vi lär mer om gruvan, stålproduktion och konstruerar egna hållfasta balkar.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Globala målen
Vad innebär de Globala målen? Vi spelar tillsammans ett spel där vi lär oss mer om målen och utvecklar våra entreprenöriella förmågor på ett lustfyllt och experimenterande sätt. Programmering har en central roll.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 90 min

Hållbar energi 
Energiförsörjningen och hållbar sådan, är en stor och viktig utmaning. I detta program gör vi värderingsövningar, energiuppdrag och dokumenterar allt i en kort film.
Antal: max 25 elever
Tidsåtgång: 120 min

Kemiforskning och Ltu-besök
Eleverna får prova att arbeta som forskare med syror, baser och indikatorer på Teknikens Hus och besöka kemiinstitutionen på Luleå tekniska universitet.
Antal: max 20 elever
Tidsåtgång: 60+60 min

Kemiutmaningen
Eleverna får i uppgift att upptäcka och sortera 8 olika vita ämnen utifrån deras kemiska och fysiska egenskaper.
De ställer hypoteser, undersöker systematiskt och genomför kemiska laborationer med bla indikatorer.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Skissa, skär och skapa
Eleverna planerar och löser en tredimensionell konstruktionsuppgift, gör ritningar för konstruktionen i ritprogram och skär sedan ut allt med laserskärare. Sitt alster tar eleverna med sig hem.
Antal: max 10 elever
Tidsåtgång: 90 min

Uppdrag Robot – Trash Trek
Eleverna programmerar robotar att lösa olika uppdrag som handlar om avfallshantering. Robotarna är utrustade med olika sensorer som tryck-, färg- och avståndssensor. Materialet är Lego Mindstorms EV3.
Antal: max 12 elever
Tidsåtgång: 90 min

Uppdrag Robot –  Mission to Mars featuring HABIT
Eleverna programmerar robotar att lösa olika uppdrag på planeten Mars. Nytt uppdrag är att hjälpa till med Ltu:s kommande resa till Mars, ExoMars 2020.
Materialet är Lego Mindstorms EV3.
Antal: max 12 elever
Tidsåtgång: 90 min

Elektronik – LittleBits
Eleverna kopplar samman komponenter och löser uppdrag med en samling elektroniska moduler. De bygger bla larm och fordon.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Kulsorteringsmaskin – konstruktionsuppgift
I en kreativ verkstad får eleverna i små grupper gå från idé till handling. Utmaningen är att konstruera en maskin som sorterar kulor.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Mediestudion
Välj mellan två olika uppdrag – Nyheter eller TV.
Uppdrag Nyheter:  Eleverna tilldelas olika yrkesroller som bland annat nyhetschef, bildproducent, kamera, nyhetsuppläsare och meteorolog. Tillsammans gör vi en sändning med professionell TV-teknik. Eleverna gör själva det redaktionella arbetet och väljer ut de senaste nyheterna direkt från nyhetsbyrån TT.
Uppdrag TV:  Eleverna producerar ett TV-program utifrån eget intresse eller aktuella uppgifter i skolan. Uppdrag TV kräver att man har genomfört Uppdrag Nyheter.
Grupperna får i båda uppdragen tillgång till det inspelade programmen via en webblänk för att även kunna titta på det i skolan.
Antal: minst 6 och max 16 elever
Tidsåtgång: 120 min
Läs mer om mediestudion här >>

Planetarieprogram
Välj mellan två olika guidade visningar:
Stjärnklart:  Här öppnar vi observatoriet mot rymden och studerar stjärnbilder. Vi tittar också närmare på månen, satelliter, meteorer och norrsken.
Rymdfärder: Om människans utforskande av solsystemet. Följ med på en resa ut i rymden där vi passerar satelliter, mellanlandar på månen för att sedan fortsätta färden längre ut i vårt solsystem

Antal: max 16 elever
Tidsåtgång: 30 min

Aktivitetskort 
Eleverna arbetar på egen hand i utställningarna med hjälp av aktivitetskort.
Kort och lärarhandledningar finns för följande temaområden: gruva & geologi, stålverk, skog & papper, vatten & energi, rymden samt gott & blandat.
Hämta aktivitetskort här >>