Kontakt

E-post: info@teknikenshus.se
Receptionen tfn 0920 – 49 22 01

Postadress
Teknikens Hus
Universitetsområdet
971 87 LULEÅ

Besöksadress
Teknikens Hus väg 2
977 54 LULEÅ
Hitta till Teknikens Hus >>

Kristina Jonsson
Verksamhetschef
kristina.jonsson@teknikenshus.se
0920 49 22 20
070 327 82 28
David Broström
Chef för skola och utbildning
david.brostrom@teknikenshus.se
0920 49 22 83
072 539 09 42
Helena Lilja
Chef för publik verksamhet
helena.lilja@teknikenshus.se
0920 49 22 11
070 363 28 10
Reidun Holstad-Johansson
Restaurangchef
reidun.holstad-johansson@teknikenshus.se
0920 49 22 22
072 539 09 32
John Clausén
Teknisk chef
john.clausen@teknikenshus.se
0920 49 22 15
072 539 09 26
Camilla Isaksson
Event och reception
camilla.isaksson@teknikenshus.se
0920 49 22 13
Marika Kalén
Ekonom / Mammaledig
marika.kalen@teknikenshus.se

Anna Almqvist
Ansvarig för tillfälliga utställningar och kommunikatör
anna.almqvist@teknikenshus.se
0920 49 22 86
Liisa Åström
Butiksansvarig
liisa.astrom@teknikenshus.se
0920 49 22 98
Marianne Nilsson
Utbildare och projektkoordinator
marianne.nilsson@teknikenshus.se
0920 49 22 07
Mia Gulliksson
Publika program/Pedagog
mia.gulliksson@teknikenshus.se
0920 49 22 21
Maria Adlerborn
Utbildare
maria.adlerborn@teknikenshus.se
0920 49 22 06
Tomas Jonsson
Utbildare
tomas.jonsson@teknikenshus.se
0920 49 22 57
Emma Videhult Lagerstedt
Pedagog
emma.videhult-lagerstedt@teknikenshus.se

072 644 34 30
Linda Ökvist Johansson
Pedagog
linda.okvist.johansson@teknikenshus.se
0920 49 22 03
Malin Brändström
Projektledare/Tjänstledig
malin.brandstrom@teknikenshus.se
0920 49 22 17
Ann-Gerd Eriksson
Pedagog
ann-gerd.eriksson@teknikenshus.se
0920 49 22 05
Marlene Merilä
Mediepedagog
marlene.merila@teknikenshus.se
0920 49 22 45
Anna Carlsson
Utställningsvärd
anna.carlsson@teknikenshus.se
0920 49 22 47
Emma Gustafsson
Tekniker/Tjänstledig
emma.gustafsson@teknikenshus.se
0920 49 22 70
Torbjörn Larsson
Tekniker
torbjorn.larsson@teknikenshus.se
0920 49 22 40
Thomas Sjögren
Elektriker
thomas.sjogren@teknikenshus.se
0920 49 22 16
Rickard Hellqvist
Elektronik/IT
rickard.hellqvist@teknikenshus.se
0920 49 22 78
Daniel Ahlbäck
Tekniker
daniel.ahlback@teknikenshus.se
0920 49 22 70