Teknikens Hus vinner kvalitetsligan

TeknikensHus vinner kvalitetsligan för åttonde året i rad

Teknikens Hus vinner kvalitetsligan för nionde året i rad

Sveriges bästa science center i Skolverkets årliga kvalitetsmätning 2018

För nionde året i rad rankas Teknikens Hus i Luleå högst i den kvalitetsmätning som Skolverket gör av Sveriges science center, i samband med fördelningen av statsanslaget. Med 35 av 40 möjliga poäng är Teknikens Hus i topp tillsammans med Navet Science Center i Borås.

Science centret i Luleå topprankas för sitt sätt att skapa förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap och för hur Teknikens Hus stimulerar nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området. Teknikens Hus är det enda science centret i bedömningen med högsta poäng i de två kategorierna.

Vid fördelningen av bidraget tas hänsyn till om ett center:
–    Lägger vikt vid att barns och elevers lärande  stimuleras.
–    Anlägger genusperspektiv.
–    Kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer.
–    Bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material.
–    Samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center.
–    Skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap.
–    Kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn.
–    Stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.