#laddakökssoffan

#laddakökssoffan i Teknikens Hus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 mars – 29 maj 2016
Den traditionella kökssoffan är en gammal kär vän för många. En plats, mitt i händelsernas centrum,
för vila, samvaro och laddning av ny energi i kropp och själ.

Nu lyfts soffan fram och får nytt liv när digital teknik, punkslöjd och möbeldesign får korsbefrukta varandra.
Grupper av högstadieelever från Luleå laddar varsin kökssoffa med samtida värden, sina egna kreativa uttryck
och sina egna känslor, under en för- eller eftermiddag. Här visas sofforna i en utställning.

#laddakökssoffan är ett Skapande skola-projekt som leds av slöjdarna Petra Eriksson och Felix Wink och genomförs i samarbete mellan Luleå kommun, länshemslöjdskonsulenterna vid Norrbottens läns landsting och Teknikens Hus.

 

Petra Eriksson och Felix Wink slöjdare från Västerbotten

Petra och Felix laddar innan första gruppen av elever anländer
Foto: Mia Gulliksson