LuTek, Luleålärare i teknik och naturvetenskap

Teknikens Hus, Luleå kommun och Luleå tekniska universitet fortsätter arbetet med att utveckla LuTek och undervisningen i teknik och naturvetenskap under ytterligare fem år, 2014 – 2019. Inom LuTek finns nätverk där pedagoger inom förskola, grundskola och grundsärskola utbildas, delar erfarenheter, diskuterar, laborerar, reflekterar och tänker tillsammans om teknik och naturvetenskap. Arbetet inom LuTek sker i samklang med skolans digitalisering. Luleå kommun har anställt en NT-utvecklare för att förstärka arbetet inom grundskolans verksamheter. Mer information om målgrupperna finns i menyn till vänster.

Läs mer om LuTek i dokumenten nedan
Projektbeskrivning (pdf) >>
Projektplan för läsåren 2016/17 och 2017/18 (pdf) >>
Tidsplan och aktiviteter vt 2018 (pdf) >>

Tänka tillsammans - ny bok i LuTek

Ladda ner boken (pdf)

Ladda ner boken!
De fem första åren med LuTek sammanfattades i en inspirationsbok,
Tänka tillsammans. Om teknik och naturvetenskap. Vår förhoppning är att andra
som är intresserade av skolutveckling kan dra nytta av vår resa.

Om LuTek
LuTek bildades 2009 och är ett långsiktigt samarbete mellan Teknikens Hus,
Luleå kommun och Luleå tekniska universitet. Syftet är att bidra till att utveckla lärares undervisning i teknik och naturvetenskap för att därigenom öka elevers intresse och kunskaper. Därutöver är det viktigt att främja entreprenöriellt lärande och låta genusperspektivet genomsyra arbetet.


Frågor? Kontakta

Ewa Andersson, Teknikens Hus.
Tfn 0920 – 550 808.

Logotype LuTekSusann Johansson, Luleå kommun
Tfn 0920 – 45 35 95.