LuTek förskoleklass – åk 9

inledning

Fokusområden för nätverket är att progressionen inom teknik och naturvetenskap ska bli tydlig och att arbetet ska ske i samklang med skolans digitalisering. Detta syns på olika sätt under kontaktlärarnas utbildningsdagar; under diskussioner om undervisningsinnehåll, workshops och föreläsningar. Utbildningsdagarna utformas och leds av Teknikens Hus i samverkan med Luleå kommuns NT-utvecklare för grundskolan.

Fortbildningar ht 2017
Under hösten erbjuder Teknikens Hus ett kostnadsfritt fortbildningstillfälle för dig som är lärare/pedagog:

  • Slaskiga vintrar och längre somrar? Om klimatförändringar i Norrbotten. 21 september (em).

Om LuTeks nätverk för F-åk 9
Nätverket av kontaktlärare i F-åk 6 samt grundsärskolan bildades hösten 2009 och nätverket av kontaktlärare i åk 7-9 startades fem år senare. De båda nätverken har sedan hösten 2016 gemensamma utbildningsdagar för att möjliggöra ett röda tråden-arbete. Målet är att progressionen inom teknik och naturvetenskap ska bli tydlig.

Varje skolområde i Luleå kommun har kontaktlärare vilka deltar i utbildningsdagar i Teknikens Hus. I kontaktlärarnas uppdrag ingår att arrangera lokala träffar till vilka de bjuder in lärare i sitt skolområde.

Information om de lokala nätverken i respektive skolområde finns i menyn till vänster.