Bergnäset

LuTek f-9 workshop i Teknikens HusVad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktlärare?
Vi vill inspirera pedagogerna att vidareutveckla arbetet
med NO/Teknik.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Träffarna hålls på någon av skolorna i området och vi skickar ut inbjudan till alla via mejl. Vi blandar praktiskt arbete i workshops med koppling till forskning och styrdokument.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
Utbildningsdagarna inom LuTek inspirerar och kopplar arbetet till aktuell forskning. Vi lärare får också möjlighet till
erfarenhetsutbyten.

Frågor? Kontakta
Hanna Kokkonen, Mandaskolan
Katarina Eriksson, Alviksskolan
Simon Wänstedt, Hedskolan
Sofia Lundbäck, Måttsundsskolan
Zandra Sandelund, Avanskolan
Mona Malm-Finni, Bergskolan
Johan Hedlund, Bergskolan