Gammelstad

LuTek f-9 workshop i Teknikens HusVad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktlärare?
Vår roll är att utbilda och inspirera pedagoger och lärare i teknik och naturvetenskap.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Workshops, aktuell information, tips och idéer.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
Erfarenhetsutbyte och input/inspiration.

Frågor? Kontakta
Monica Lindehag, Kyrkbyskolan
Annelie Eliasson, Rutviksskolan
Christine Lindqvist, Mariebergsskolan
Åsa Öystilä, Öhemsskolan fritidshem
Mikael Mattsson, Stadsöskolan