Hertsön

LuTek f-9 workshop i Teknikens HusVad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktlärare?
Vi vill inspirera och förmedla material, arbetssätt, kollegial samverkan och verka för ett röda tråden tänk.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Vi varierar lokal mellan våra skolor och ca en gång per termin bjuder vi in alla skolor i området till en gemensam träff.
Vi delger inspiration och didaktiska tips till våra kollegor på respektive skola.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
LuTek bidrar till att vi känner oss som inspiratörer och
informatörer inom no och teknik med ett skola-/forskningsperspektiv.

Frågor? Kontakta
Heidi Bäckström, Ängskolan
Jenny Salmi Öberg, Svedjeskolan
Maria Hansson, Hertsöskolan (tjänstledig)
Tommy Wikström, Hertsöskolan
Linda Lundberg, Hertsöskolan