Notviken

LuTek f-9 workshop i Teknikens HusVad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktlärare?
Informera och bjuda in till inspirationsträffar på Notvikens skolområde och även till övriga skolor i kommunen.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
I Notvikens område håller vi till på någon av de tre skolorna. På träffarna har vi en enkel workshop och lite teori samt anknytning till styrdokument och forskning.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
LuTek inspirerar och kommer med konkreta tips till undervisningen
i naturvetenskap och teknik.

Frågor? Kontakta
Ann-Helen Johansson, Tunaskolan
Susanne Björkskog Pesämaa, Borgmästarskolan