Råneå

LuTek f-9 workshop i Teknikens HusVad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktlärare?
Inspirera och stötta kollegor i teknik och no-undervisning.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Vi visar olika undervisningsmaterial och prövar att använda det, tittar på genomförda elevarbeten, tipsar om litteratur etc.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
Mycket stor! Inspirerande, bra utbyte med andra kollegor
i kommunen. Bra tips på material och vad som finns att låna
från Teknikens Hus via LuTek.

Frågor? Kontakta
Eva Westerdahl, Persöskolan
Louise Rönnbäck, Vitåskolan
Helen Nilsson, Råneåskolan
Johan Enström, Råneåskolan