Råneå

LuTek f-9 workshop i Teknikens HusVad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktlärare?
Inspirera och stötta kollegor i teknik och no-undervisning.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Vi visar olika undervisningsmaterial och prövar att använda det, tittar på genomförda elevarbeten, tipsar om litteratur etc.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
Mycket stor! Inspirerande, bra utbyte med andra kollegor
i kommunen. Bra tips på material och vad som finns att låna
från Teknikens Hus via LuTek.

Frågor? Kontakta
Eva Westerdahl, Persöskolan
Louise Rönnbäck, Vitåskolan
Päivi Lempeä, Råneåskolan
Helen Nilsson, Råneåskolan
Johan Enström, Råneåskolan