Sunderbyn

LuTek f-9 workshop i Teknikens HusVad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktlärare?
Att inspirera och sprida information om teknik och NO till våra kollegor på skolorna i Sunderbyn.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Beroende på tillgänglig tid gör vi olika saker; workshop eller visar material. Kopplar till styrdokumenten.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
Utbildningsdagarna i Teknikens Hus är en enorm inspirationskälla,
vi får utbildning och skapar nätverk.

Frågor? Kontakta
Jaana Heikkilä, Sunderbyskolan
Emilia Stålnacke, Sunderbyskolan
Anna Edin, Sunderbyskolan
Stina Öqvist, Kråkbergsskolan