LuTek förskola

LuTeks kontaktförskollärare under utbildningsdag i Teknikens Hus

Under läsåret 2017/18 fortsätter nätverket för förskolan att arbeta med hållbar utveckling, samverka med Luleå Miljöskola och Reggio Emilias projekt Hållbar Framtid. Dessutom ska vi utveckla arbetet med bloggen.

Fortbildningar ht 2017
Under höstterminen erbjuder Teknikens Hus en kostnadsfri fortbildning för dig som är lärare/pedagog:

  • Slaskiga vintrar och längre somrar? Om klimatförändringar i Norrbotten. 21 september 2017 (em)


Om LuTeks nätverk för förskolan
Nätverket med kontaktförskollärare bildades hösten 2012. Varje skolområde i Luleå kommun har kontaktförskollärare vilka utbildas av Teknikens Hus. I kontaktförskollärarnas uppdrag ingår att arrangera lokala träffar till vilka de bjuder in kollegor från förskolorna i sitt område. Under träffarna sprider de kunskap, diskuterar utvecklingsfrågor samt utbyter
erfarenheter inom teknik och naturvetenskap. Nätverket samverkar med kommunens Pedagogiska Nätverk.

Information om de lokala nätverken i respektive skolområde finns i menyn till vänster.