Bergnäset

Ulrika, Carina, Åsa, Gun-Britt och Ann-Kristin

Ulrika, Carina, Åsa, Gun-Britt och Ann-Kristin

Vad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktförskollärare?
Inspirera kollegor och dela med oss av det vi får till oss under utbildningsdagarna i LuTek. Dessutom är det viktigt att hålla teknik och naturvetenskap levande i arbetet med barnen.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Inbjudan skickas till all personal och minst två pedagoger per
förskola ska delta i nätverksträffarna. Träffarna innehåller praktiskt arbete, litteraturstudier och erfarenhetsutbyte. Vi bjuder in till
minst två lokala träffar per läsår.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
Stor betydelse för utvecklingen inom naturvetenskap och teknik,
både för pedagoger och barn.

Frågor? Kontakta
Ann-Kristin Carlsson, Ersnäs förskola
Carina Avergren, Måttsunds förskola
Gun-Britt Svanberg, Antnäs förskola
Marie Hedqvist,  Klöverträsk förskola
Åsa Pettersson, Stenåsens förskola
Katarina Sundqvist, Klippans förskola