Björkskatan

Sandra, Lena, Åsa, Ulrika och Gunilla.

Sandra, Lena, Åsa, Ulrika och Gunilla.

Vad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktförskollärare?
Inspirera våra kollegor och visa på att vardagsteknik och naturvetenskap är roligt och enkelt.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
En inbjudan med information om träffen skickas ut i god tid.
Kort teoretisk genomgång av ämnet, till exempel luft, vatten eller hållfasthet. Praktisk övning. Återsamling med reflektion och erfarenhetsutbyte.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
LuTek är väldigt betydelsefull som inspirationskälla och kunskapsbank.

Frågor? Kontakta
Josefin Anttila, Sundets förskola
Lena Heyden, Uddens förskola
Ulrika Kallin, Bensby förskola
Jenny Töyrä, Brisens förskola
Helena Edlund, Vintergatans förskola