Centrala stan

Urban, Katarina och Ulla

Urban, Katarina och Ulla

Vad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktförskollärare?
Det viktigaste är att inspirera kollegor att tillsammans med barnen utforska teknik och naturvetenskap. Öka förståelsen, se samband
och utmanas.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Vi bjuder in till en träff per termin under dagtid och utgår från innehållet i våra utbildningsdagar i Teknikens Hus. Tyngdpunkten ligger på workshops, men det är också ett tillfälle att nätverka, utbyta erfarenheter, lära nytt och att reflektera tillsammans med kollegor från andra enheter.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
LuTek inspirerar till fortsatt arbete med naturvetenskap och teknik vilket gör att vi vill att våra kollegor också ska bli inspirerade. Litteratur i ämnet kan vi ha som hjälp till nya tankar och utveckling.

Frågor? Kontakta
Katarina Skott, Hägerns förskola
Ulla Hägglund, Kallkällans förskola