Gammelstad

Birgitta

Birgitta

Vad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktförskollärare?
Vara länken mellan Teknikens Hus och förskolorna i området. Inspirera våra kollegor så att de känner lust att arbeta med teknik
och naturvetenskap.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Vi är på olika förskolor och brukar gå på rundvandring för att få inspiration. Sedan arbetar vi med till exempel workshop, litteratur, länktips, bildspel och frågor – reflektion.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
Stor betydelse. Vi får verktyg att sprida kunskap och inspiration
till våra kollegor.

Frågor? Kontakta
Birgitta Lindbäck, Bäckhagens förskola
Helen Häggkvist, Kyrkbyns förskola
Lena Larsson, Kyrkbyns förskola