Notviken

Karin, Yvonne och Erika

Karin, Yvonne och Erika

Vad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktförskollärare?
Inspirera, göra kollegor delaktiga till att arbeta med naturvetenskap och teknik i vardagen samt att det hålls levande i verksamheten.
Att tillsammans med kollegor och barn arbeta mot en långsiktig hållbar framtid, det handlar om allas våra tankar och handlingar med mål mot goda värden.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Inspirationsträffarna har vi  under arbetsplatsträffar eller då vi har heldagsplaneringar. Det kan till exempel vara en workshop som kollegor uppskattat eller önskat att få prova på. Under kommande träff kommer vi att fotografera teknik i vardagen och samtala med varandra för att upptäcka tekniken.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
Ger inspiration till att arbeta med naturvetenskap och teknik i förskolan.
Ett bra sätt att få inspiration, tips och idéer av andra pedagoger om hur man kan arbeta.

Frågor? Kontakta
Anette Larsson, Munkebergs förskola
Erika Sandqvist, Borgmästarens förskola
Karin Jonsson, Munkebergs förskola
Yvonne Andersson, Borgmästarens förskola