Sunderbyn

Lena, Eva och Lotta

Lena, Eva och Lotta

Vad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktförskollärare?
Inspirera våra kollegor att få lust för teknik och naturvetenskap samt att
vara en länk mellan Teknikens Hus och förskolorna i området.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Vi börjar med en återblick och reflektioner utifrån förra träffen. Sedan
fortsätter vi med workshops, forskning och teorier, litteraturseminarium och litteraturtips. Vi dokumenterar träffarna och skickar ut till samtliga kollegor
och förskolechefer i vårt område.

Vilken betydelse har LuTek för undervisningen i NV & Teknik?
Stor betydelse för att utveckla och inspirera i naturvetenskap och teknik.
Vi får verktyg att sprida kunskap och inspiration till våra kollegor för fortsatt arbete.

Frågor? Kontakta
Eva Lindström, Hammarens förskola
Pernilla Henriksson, Arealens förskola
Lotta Mäki, Kläppbackens förskola