Mission X

Mission X i Teknikens Hus

Sverige är ett av 43 länder som deltog i utmaningen Walk to the Moon under vårterminen 2018. Sidan kommer att uppdateras så snart detaljerna inför Mission X 2019 är klara.

Mer om Mission X
Mission X är en internationell utmaning för elever i åk 1-6 och fokuserar på träning, kost och naturvetenskap och möjliggör ett ämnesövergripande arbete. Eleverna får kunskap om bland annat hur kroppen fungerar på jorden och astronauternas förutsättningar och behov ute i rymden. Många lärare väljer att komplettera Mission X med andra lektioner om rymden utifrån Lgr 11. Andra klasser passar på att lära sig mer om geografi eller använder uppdragen som en daglig fysisk aktivitet.

Uppdragen i Mission X utgår från den träning som astronauter utför och är utvecklade i samarbete mellan National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA) och professionella tränare som arbetar med astronauterna.
Läs mer om Mission X >>

Elever från Sverige har tränat som astronauter med Mission X sedan 2014.
Teknikens Hus i Luleå är samordnare för Sverige och ingår i ett nordiskt team som leds av Nordic ESERO, ESA:s utbildningskontor i Norge. Läs mer om Nordic ESERO >>

Träna som en astronaut - Mission X