Ögon mot rymden

Ögon mot rymden - fortbildningsdag i Teknikens Hus

Vi är stjärnstoft…

Tack till dig som deltog i fortbildningsdagen och bidrog till att den blev så uppskattad som utvärderingen visar.

Foton från dagen
Nordic ESERO har delat våra foton från utbildningsdagen på Flickr >>

Om fortbildningsdagen
Kursen tog upp skalor i solsystemet, modeller och deras begränsningar, månens faser, stjärnhimlen samt ljus och observationer.

Gästföreläsare var Johan Hansson, professor i teoretisk fysik vid Luleå tekniska universitet. Han föreläste om Einsteins upptäckter som är grunden för den moderna fysiken, astronomin och kosmologin.

Deltagarna fick information om undervisningsmaterial och lärarfortbildningar från Nordic ESERO >>

Frågor?
Kontakta Marianne Nilsson, Teknikens Hus >>

 

logotyper