Partners

Den permanenta utställningen i Teknikens Hus vill spegla tekniken i vår omvärld – Norrbotten och tekniken i vår vardag. Olika partners har genom åren, i nära samarbeten med Stiftelsen Teknikens Hus utvecklat olika utställningsområden.

2012 presenterade Teknikens Hus en förstudie för stiftaren LKAB, i syfte att utveckla utställningsavsnittet och pedagogiska program kring Geologi och gruvbrytning/förädling. I september samma år gick startskottet för ett omfattande ombyggnationsprojekt. I samband med 25-årsjubileet maj 2013, hade en ny utställning med en rättvisande bild om dagens LKAB tagit form.

I inledningen av 2014 påbörjades två nya samarbeten, ett med Luleå hamn AB, ett annat med  Facebook. Lagom till sommarperioden 2014 öppnade nya hamnen etapp 1 och den 7 november samma år klipptes banden till utställningen om datacenter. Etapp 2 av hamnen kommer att invigas under 2015.

Utöver stora utställningsprojekt arbetar Teknikens Hus också med partners i andra projekt, såväl regionalt, nationellt som internationellt. Mer om aktuella projekt>>

Ett tredje sätt för företag och organisationer att synas tillsammans med Teknikens Hus är att vara en stjärna på Teknikens Hus stjärnhimmel i huvudentrén. Teknikens Hus starka stjärnor>>