ACCENT

Projekt_ACCENT_logoACCENT (Action on Climate Change through Engagement, Networks and Tools) var ett Europeiskt projekt med målet att öka besökarnas kunskap och engagemang i klimatfrågan. Dessutom samlades medborgarnas attityder och åsikter in lokalt i respektive land och sammanställas på europeisk nivå.

Under COP15, FN:s klimatkonferens i Köpenhamn, 2009, lanserades det europeiska projektet ACCENT med budskapet ”Do you commit to action on climate change? – I do”.

ACCENT var ett samarbetsprojekt mellan 15 europeiska science center, museer och akvarier. Från Sverige deltog Teknikens Hus, Luleå och Universeum, Göteborg.

Under 2010 anordnades ett stort antal aktiviteter, som skolprogram, demonstrationer, tävlingar, föreläsningar och debatter av varje partner i projektet ACCENT. På hemsidan www.i-do-climate.eu kan du inspireras och se vilka aktiviteter, utställningar och föreläsningar som arrangerades i närheten av dig!

Vill du veta mer?
Kontakta Helena Lilja, Teknikens Hus.
helena.lilja@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 811.