ECFUN

ECFUNECFUN (European Childrens’ Future University Network) var ett Europeiskt projekt med deltagare från Malta, Polen, Slovakien, Österrike och Sverige som tillsammans byggde en hemsida för barn i åldern 9 – 12 år. På hemsidan presenterade forskare sin forskning och sig själva. Syftet med projektet var att öka intresset för vetenskap och forskning genom att synliggöra forskaren.

Under projektets gång byggdes en hemsida som liknade strukturen på ett universitet; det fanns ”föreläsningssalar” (lecture hall) där forskningen presenterades och ”forskarrum” (scientists room) där forskaren presenterades.

Från Sverige deltog Teknikens Hus i Luleå och 15 forskare från Luleå tekniska universitet presenterades på hemsidan. Totalt presenteras 75 forskare och deras forskning på sex olika språk!

Vill du veta mer?
Kontakta Helena Lilja, Teknikens Hus.
helena.lilja@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 811.