Entreprenörskap Nätverk Arena ENA

ENA står för Entreprenörskap Nätverk Arena, ett projekt för entreprenöriellt lärande i Norrbotten som drevs av Teknikens Hus åren 2010-2012. Projektet har haft som mål att skapa en plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten och att uppnå verklig samverkan mellan länets utbildningssystem och samhälle/näringsliv.

ENA projektet var en del av Norrbottens läns landsting strategi för tillväxt. Första delen av projektet innebar en Kartläggning som visade att intresset var stort för att arbeta med entreprenörskap i skolan och att det fanns behov av arbete lokalt i varje kommun och av att skapa nya mötesplatser där skola och näringsliv kan samverka. En arbetsmodell utkristalliserade sig som blev utgångspunkt i de handlingsplaner som skrevs i de kommuner som ingick i projektet.

Den andra fasen innebar att kommunerna samlade nyckelpersoner från skola och samhälle för att tillsammans arbeta fram en lokal handlingsplan.
Aktiviteterna har varit  många och varierat mellan kommunerna.

I Inspirationsboken Nyfikenhet, Mod och Lust som getts ut i samband med projektet kan du läsa mer om  projektet och hur man kan arbeta med entreprenöriellt lärande och öka samverkan mellan skolan och det omgivande samhället. Kontakta oss gärna, så skickar vi den till dig!

ENA finansierades av Norrbottens läns landsting, Längmanska företagarfonden, Swerea Mefos, Elektronik-/IT industri, Teknikföretagen, näringslivskontor och skolförvaltningar i sex kommuner (Boden, Gällivare, Kalix, Luleå, Överkalix, Övertorneå) samt Skolverket.

Vill du veta mer?
Kontakta David Broström, Teknikens Hus.
david.brostrom@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 883.