Boden


ENAs arbetsgrupp i Boden

Lokal handlingsplan
Handlingsplan för entreprenöriellt lärande i Bodens skolor 2011-2012

Seminarieserie för förskolan
Inbjudan seminarieserie för förskolan

Seminarieserie för grundskolan
Inbjudan seminarieserie för grundskolan F-5
Dokumentation träff 1
Dokumentation träff 2, Kaarin Kivimäki
Dokumentaiont träff 3
Några av presentationerna från träff 4:
Norrskenets friskola år F-1: Planera och tillverka dataspel
Fria Emilia år F-3: Huset
Tankeborgen -Svartlå Fria: Företagsamhet i skolan, inriktning mot turism

Unga Spekulerar i Boden
Inbjudan att delta i Unga Spekulerar Boden

Dokumentation Lärarinspiration 7 sep 2011
Om konceptet Unga Spekulerar
Om ENA och Entreprenörskap
Om Designtänkande som stöd för Innovationer
Om Bodens framtid

Dokumentation Elevinspiration 4,6,7 okt 2011
Om konceptet Unga Spekulerar för elever

Föreläsning om framtidens hållbara energisystem
Om trender i omvärlden som påverkar el och energianvändningen i Sveriges hushåll
Föreläsning om hållbar utveckling, vad är det och vad innebär det?
Mer information för lärarna

Dokumentation Fördjupning
Beskrivning av fördjupningarna
Inbjudan till Ragn-Sells

6 dec 2011
Framtidsdagen!
Framtidsvisionerna har tagits fram med hjälp av arbetsmodellen Unga Spekulerar. Elever och lärare har tagit del av inspirationsdagar med bl a föreläsningar. Erika Renström, näringslivsutvecklare i Boden är en av dem. Hon berättade om Bodens Masterplan 2031 och underströk också vikten av att få ta del av de ungas åsikter om framtiden.

Inbjudan till Framtidsdagen för politiker och näringsliv

Så här blev det! En film av Stefan Nilsson, Korpenskolan.

15 och 16 aug 2012
Föreläsning med P-G Hallberg
En dag där pedagoger och representanter från näringsliv och politiken fick möjlighet att
ta del av Hallbergs tankar om företagsamt lärande och entreprenöriell pedagogik. Hallberg är verksam inom Forskningscentrum för företagsamt lärande och entreprenöriell pedagogik vid Umeå universitet. Alf Andefors från Näringslivskontoret inledde med att prata om Bodens Masterplan.

Dokumentation föreläsning P-G Hallberg
Dokumentation Bodens Masterplan