Kalix


ENAs arbetsgrupp i Kalix

Lokal handlingsplan
Handlingsplan för entreprenöriellt lärande i Kalix kommun 2011-2012

 

Föreläsning för grundskola och gymnasiet
Föreläsning med Per-Gunnar Hallberg

Seminarieserie för skolledare i Kalix kommun.
Inbjudan: Hitta din skolas entreprenöriella möjligheter

Dokumentation seminarieserie
Träff 1 Föreläsning med Per-Gunnar Hallberg
Träff 2
Träff 3 Föreläsning med Mats Westerberg
Träff 4 Föreläsning med Kaarin Kivimäki

Snilleblixtar
Inbjudan: Snilleblixtarnas starututbildning
Pressklipp från Snilleblixtutställningen under ungdomsmässan Växa i Kalix
Unga uppmanas besöka företag
Snilleblixtar belönades med pris
Unga uppfinnare prisas

 

MaTeNa i Kalix
Matena är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik,
teknik och naturvetenskapliga ämnen i högstadiet. Samverkan mellan
företag spelar en central roll.Ett tiotal pedagoger från Manhemsskolan
kommer att delta med början i jan 2012.
Mer om MaTeNa.

Uppdaterad information till lärarna

Dokumentation träffar MaTeNa
Träff 1:
Introduktion MaTeNa
Electrotech
Billerud Karlsborg
Partab

Träff 2:
Matriser som Teknikens Hus utvecklat utifrån kursplanerna i Lgr 11

Träff 3:
Varför matte? Varför ska vi hålla på med en massa x och y? Kommer vi någonsin använda det? Det är frågor som nästan alla lärare har fått svara på. Farid Nolen, Västsvenska Handelskammaren leder och inspirerar både elever och lärare. Inbjudan
Klipp från SVT Småland

Jenny Ivarssons, studievägledare, bloggar om Farid Nolans besök på Manhemsskolan.
Läs hennes blogg här