Luleå

ENAs arbetsgrupp i Luleå

Seminarieserie för rektorer i Luleå kommun 2011/2012
Inbjudan till seminarieserie
Inbjudan till föreläsning med Per-Gunnar Hallberg

Dokumentation seminarieserie
Träff 1 Föreläsning Per-Gunnar Hallberg
Träff 2 Uppstart
Träff 3 Inspiratör Kaarin Kivimäki
Träff 4 Länktips

Seminarieserie för lärare F-åk 6, Bergnäset och Sörbyarna 2011/2012
Inbjudan till seminarieserie Entreprenörskap i praktiken

Dokumentation seminarieserie
Träff 1 Informationsträff
Träff 2 Föreläsning med Per-Gunnar Hallberg
Träff 3 Anteckningar
Träff 4: Inför studiebesök, utvecklingsarbete
Upplägg studiebesök
Inspiration Teis Christiansen

Seminarieserie för Sörbyarnas fritidspedagoger 2012
Träff 1 Introduktion Entreprenörskap
Träff 2 Fortsättning Entreprenörskap

26 sep 2011
Snilleblixtarnas startutbildning för lärare
Inbjudan Snilleblixtarnas startutbildning för lärare år F-5