Överkalix

ENAs arbetsgrupp i Överkalix
ENAs arbetgrupp i Överkalix

Britt-Marie Isaksson, skolchef
Björn Karlsson, rektor gymnasiet Komvux , SFI
Ann-Sofie Landin, rektor förskola, särskola, fritids, gymnasiets särskola
Hans Lönnelid, rektor åk 1-9
Birgitta Larsson, näringslivsutvecklare
Jonas Karlsson, ordförande BUN
Eva Jonsson, vice verksamhetschef Teknikens Hus
Malin Brändström, projektledare ENA, Teknikens Hus

Föreläsning
Inbjudan föreläsning med P-G Hallberg
Dokumentation föreläsning P-G Hallberg

 

Seminarieserie för ENAs  arbetsgrupp i Överkalix
Inbjudan seminarieserie arbetsgrupp

Dokumentation seminarieserie
Träff 1 Introduktion och workshop
Träff 2 Föreläsning Mats Westerberg
Träff 3 Frågor inför arbetet med handlingsplan

Seminarieserie för förskolan
Inbjudan seminarieserie förskolan
Träff 1 med fokus på teknik
Träff 2 med fokus på naturvetenskap
Träff 3 med fokus på entreprenörskap

Inspirationsföreläsning Entreprenörskap
Dokumentation inspirationsföreläsning 20120301 F – åk 9

MaTeNa Överkalix med start vt 2012
Matena är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik,
teknik och naturvetenskapliga ämnen. Samverkan mellan
företag spelar en central roll. Ett tiotal pedagoger från Strandskolan
deltar. Mer om MaTeNa.
Information om Matena till lärarna
Information om föreläsningen Varför matte?

Dokumentation
Matriser som Teknikens Hus utvecklat utifrån kursplanerna i Lgr 11