Tips på länkar och litteratur

Länkar

Skolverket

Om entreprenörskap i skolan

Entreprenöriellt lärande – grundkurs med start hösten 2012

Luleå tekniska universitet

Om entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande – grundkurs med start hösten 2012

Svenskt näringsliv

10 teser om entreprenörskap

Studiematerial och lärarhandledning för grund- och gymnasieskolan kopplad till webbportalen.företagsamheten.se

Kivimäki & Co – och om entreprenöriellt lärande

Konferensen skola och samhälle i utveckling i Kalix okt 2012

Övrigt

Litteratur

Å Falk-Lundqvist, P-G Hallberg, E Leffler, G Svedberg (2011)
Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkraft för elevers lärande. Liber AB.

Skolverket (2010)
Skapa och våga  – Om entreprenörskap i skolan

Marielle Peterson, Christer Westlund
Så tänds eldsjälar – En introduktion till entreprenöriellt lärande (2007)
Så tänds eldsjälar i praktiken (2009)

Daniel Gothnier
Lärande bedömning i en skola för eldsjälar (2012)

Grundskoletidningen (6/2011)
Entreprenörskap –  ett förhållningssätt