FEAST

FEAST

I projektet FEAST (Facilitating Engagement of Adults in Science and Technology) arbetade Teknikens Hus med att utveckla workshops och metoder för att hjälpa föräldrar/far- och morföräldrar med att stödja deras barns/barnbarns lärande inom naturvetenskap och teknik. Projektet pågick 2011 – 2013.

Under projektets gång erbjöd Teknikens Hus bl a fem olika workshops för föräldrar och barn.

Mer information om projektet (pdf, eng) >>

Resultaten från projektet finns presenterade här >>

Teknikens Hus deltog i projektet tillsammans med: Ecsite, Belgien; Nemo, Holland; Techmania, Tjeckien; HISA, Slovenien; Museo nazionale della Scienzia e della Technologia Leonardo da Vinci, Italien; SISSA-medialab, Italien och Kings college, England.

Vill du veta mer?
Kontakta Helena Lilja, Teknikens Hus.
helena.lilja@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 811.