ForskarFredag

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!
Under åren 2007 – 2013 arrangerade Teknikens Hus ForskarFredag i Luleå.
Vi planerar att göra så igen 2017.

Mer information:
Kontakta Helena Lilja, Teknikens Hus.
helena.lilja@teknikenshus.se
Tfn: 0920-550 811.

Den fjärde fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen kommer att innehålla experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra möjligheter att möta forskare. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet Forskarfredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.
Nationell projektsida: www.forskarfredag.se