Interaktiv Visualisering

Interaktiv VisualiseringVisualisering_undersida
Projektet Interaktiv Visualisering pågår 1/4 2013 – 30/6 2014. I projektet samarbetar Teknikens Hus med Arktikum i Rovaniemi,  Norut i Tromsö och Nordnorsk Viostensenter i Tromsö.

Syftet med projektet är att utvärdera och utveckla visualiserings teknik som kan användas på ett science center för att på ett bättre sätt interaktivt kommunicera mellan vetenskap och allmänhet, som först och främst består av barn och ungdomar. Norut jobbar med att vidareutveckla en teknik de tagit fram som sedan ska kunna visas på de tre science centren. Science center i Norge, Finland och Sverige kommer att samla in data med hjälp av skolbarn och denna data kommer att visualiseras i utställning.

Projektet Interaktiv Visualisering stöds av Interreg IV A Nord.

Vill du veta mer?
Kontakta Helena Lilja, Teknikens Hus.
helena.lilja@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 811.

logga_interreg_iv_a_eu