Klimatgreppet

Det talas mycket om klimatförändringar och växthuseffekten. Men vad handlar det om egentligen, vad händer och varför? Och hur berör det mig?

Teknikens Hus och Norrbottens energikontor (NENET) arbetade under tiden 1 januari 2003 – 30 juni 2005 med EU-projektet Klimatgreppet (“Grasping of Climate”). Syftet med projektet var att ge barn och ungdomar möjlighet att förstå vad som händer med klimatet och hur vi tillsammans kan hitta vägar för att inte bidra till den förstärkta växthuseffekten. Tanken är att alla människor ska kunna leva ett gott liv utan att bidra till klimatförändringar på vår jord.

Projektet, som väckt nationellt och internationellt intresse, omfattade bland annat byggande av en vandringsutställning som visades i Teknikens Hus under 6 månader 2004, pedagogiska aktiviteter för elever mellan 10 -18 år, lärarfortbildningar, lärarinspiration, turné till grundskolor i Norrbotten och Västerbotten samt framtagande av inspirationsbok för undervisning i klimat- och livsstilsfrågor.

Hämta tips och information och läs mer om våra erfarenheter i Klimatgreppet Idé- och inspirationsmaterial för lärare som är ett 72-sidigt idé- och inspirationsmaterial för lärare och andra som vill arbeta med klimat- och livsstilsfrågor i skolan. Materialet är i fyrfärg och finns både i en svensk, en engelsk och en fransk version.

Klimatgreppet Idé – och inspirationsmaterial för lärare (pdf-fomat)
Grasping of climate An inspirational guidebook for teachers (pdf-format)
Climattitude Un guide d’inspiration pour les enseignants (pdf-format)

Information om vandringsutställningen Klimatgreppet- en solskenshistoria

Projektet var internationellt och stöttades av EU-kommissionen i Bryssel. Klimatgreppet har genomförts i nära samarbete med Norrbottens energikontor (NENET), The National Energy Foundation (NEF) i Storbritannien och Rhônalpénergie-Environment (RAEE) i Frankrike. Den svenska delen av projektet stöddes även av Energimyndigheten, Länsstyrelsen, Vägverket, Luleå kommun, Svenska fjärrvärmeföreningen och Banverket.

Frågor? Kontakta
Helena Lilja, Teknikens Hus.
Tfn: 0920 – 550 811 , helena.lilja@teknikenshus.se

Tord Pettersson, NENET
Tfn: 0920 – 20 02 62, tord@energikontornorr.se