PENCIL

PENCIL ( Permanent European Resource Centre for Informal Learning) kombinerar program och akademisk forskning med målet att identifiera nycklarna till framgång att transformera informellt lärande/aktiviteter på Science Center till kvalitets verktyg i naturvetenskaplig undervisning. 14 science centers/museums har bildat mininätverk tillsammans med skolor, elever, lärare, forskare, samhälle och institut för att kunna köra olika pilot projekt.

Teknikens Hus driver ett av pilot projekten med syftet att utveckla och testa en ny metod att samarbeta mellan Science Center, skolor och samhälle. Målet med samarbetet är att öka unga människors individuella motivation att studera teknik och naturvetenskap. Under åren 2005-2006 samarbetar Teknikens Hus med 5 olika skolor i Luleå Kommun. Och dessa skolor är Bergviksskolan, Munkebergsskolan, Tuna skolan, Råneskolan och Ängsskolan .

Besök gärna projektets hemsida xplora