PLACES

PLACESPLACES logotype
Teknikens Hus deltog i projektet PLACES (2010-2014) som handlade om att främja interaktioner mellan lokala aktörer för att utveckla nya former för vetenskaps kommunikation. I Luleå samarbetade Teknikens Hus med Luleå kommun.

Varje stad tog fram lokala handlingsplaner och genomförde en pilotaktivitet. I projektet deltog 69 städer från 27 länder i Europa.

Läs mer om projektet här >>

Vill du veta mer?
Kontakta Helena Lilja, Teknikens Hus.
helena.lilja@teknikenshus.se
Tfn : 0920 – 550 811.