SciFeab

Disektion 17 augusti 2015   KOntruktionsuppgifter 18 august 2015   LittleBits 18 aug 2015

SciFEAB (Science Facilitation Expertise Across Borders) är ett projekt som startade
17-19 augusti 2015 med deltagare från Teknikens Hus i Sverige, UniSci från Island och
AHHAA från Estland.

Som värdar denna gång stod AHHAA science center i Tartu, Estland.

Syftet med projektstarten är att utbyta erfarenheter och att stärka kontakterna mellan dessa olika
science centers under en tre dagar lång internationell workshop. Vi har mycket att lära av varandra.
Under denna första del av projektet ansvarade varje science center för en dag var
där de presenterade sin verksamhet och genomförde workshops där deltagarna fick
prova på specifika skolprogram.

Dessa erfarenhetsutbyten utmynnar i utveckling av de egna skolprogrammen och
de offentliga utställningarna.

Projektet finansieras genom Nordplus som finansieras av Nordisk Ministerråd.

Nordplus_logotyp