TWIST

Under 2010-2012 arbetar Teknikens Hus i projektet TWIST (Towards Women In Science and Technology).
www.the-twist-project.eu

Projektet riktar sig till ungdomar, lärare, föräldrar och övriga intresserade. Bakgrunden till projektet är att andelen kvinnor som ägnar sig åt forskning är mycket låg i de europeiska länderna. Det finns en farhåga att intresset för naturvetenskap och teknik minskar samtidigt som behovet av utbildade inom områdena växer. TWIST vill lyfta medvetenheten om kvinnors roll inom teknik och naturvetenskap. Idag har kvinnor 12 % av de högsta vetenskapliga befattningarna i Europa.

TWIST-projektet antar utmaningen med ett ambitiöst program av aktiviteter i deltagande science center och museer i Europa. Syftet med aktiviteterna är att visa på förebilder och roller inom teknik och naturvetenskaplig forskning och på det sättet uppmärksamma ungdomar på möjliga karriärvägar i framtiden. Syftet är också att öka medvetenheten om stereotypa föreställningar om teknik och naturvetenskap.

Exempel på aktiviteter inom TWIST-projektet är utställningar, interaktiva dramaföreställningar, lärarfortbildning, möte med forskare och mycket mer. Dessutom kommer ett nytt sätt att fokusera på genusaspekten att etableras genom införandet av en så kallad “Gender Day” i varje projektland.

Vill du veta mer?
Kontakta Maria Adlerborn, Teknikens Hus.
maria.adlerborn@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 806.