Unga Spekulerar – Teknisk Framsyn

Under åren 2002 – 2007 arbetade Teknikens Hus tillsammans med fem andra science center och museer med  projektet Unga Spekulerar – Teknisk Framsyn. En arbetsmodell för att jobba med teknikfrågor i skolan utarbetades  och denna modell är nu implementerad i Teknikens Hus arbete med elever i år 7 – gymnasiet.

Unga Spekulera går ut på att låta ungdomarna skapa framtidsvisioner utifrån ett tekniskt grundperspektiv.

Vill du veta mer?
Kontakta Helena Lilja, Teknikens Hus.
helena.lilja@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 811.