Gnistan

Juryn från Vattenfall, Unga Forskare, Teknikens Hus och Norrbottens energikontor i arbete.

Juryn från Vattenfall, Unga Forskare, Teknikens Hus och Norrbottens energikontor i arbete. Foto: Jennie Pettersson

 

Projekt Gnistan
Gnistan är en möjlighet för lärare och elever att undersöka framtidens energiutmaningar och bidra med egna framtidstankar. I projektet får eleverna ta del av verkliga utmaningar och presentera sina framtidsvisioner för intresserade mottagare. I projektet ingår också ett tävlingsmoment där fokus ligger både på processen och slutresultatet. Eleverna bakom de vinnande projektidéerna belönas med en resa till Stockholm där de får möjlighet att visa sin framtidsvisioner under Unga Forskares nationella utställning eller på Vattenfalls huvudkontor.

Gnistan är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Science Centers, Förbundet Unga Forskare och Vattenfall med syftet är att väcka intresset för naturvetenskap och teknik och att ge möjlighet för ungdomar att engagera sig i samhällsutvecklingen.

Projektet Gnistan riktar sig till ungdomar på högstadiet (åk 8 och åk 9 på hösten), som inte ännu valt en teknisk eller naturvetenskaplig inriktning till gymnasiet.

Projektet startade 2013 med en pilot som omfattade tre skolklasser. Idag bedrivs Gnistan i Luleå, Lund, Stockholm och Trollhättan och varje år deltar ett tjugotal klasser runt om i Sverige.
Projektet har som ambition att kontinuerligt utöka antalet orter som kan delta i Gnistan.

För mer information kontakta
Tomas Jonsson, Teknikens Hus.
tomas.jonsson@teknikenshus.se
Tfn: 0920-550 857.