Hypatia

Hypathia

Projektet Hypatia vill engagera fler tjejer för matematik, teknik och naturvetenskap

Projektet Hypatia riktar sig till 13-18 åringar både i och utanför skolmiljön. I projektet samarbetar science centers och museer, skolor, forskningsinstitut och industri med jämställdhetsexperter och ungdomarna själva. Så kallade “verktygslådor” utvecklas, så att alla ges möjligheter att organisera och skapa inkluderande aktiviteter, program och evenemang.

Boka din klass
För högstadiet och gymnasiet erbjuder vi  flera bokningsbara program och aktiviteter inom ramen för Hypatiaprojektet.

Kemiforskning (Boka här, länk)

Uppdrag Robot- Trash treck (Boka här, länk)

Forskarfredag (Info och ansökan om deltagande, länk)

Inom  projektet har vi också översatt ett antal moduler, handledningar, som kan vara till hjälp för att jobba genusinkluderande. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner (pdf)

SKOLOR_HITTA-STEREOTYPER

SKOLOR_VAD-TYCKER-DU

MUSEUM_HUR-JOBBAR-EN-FORSKARE

MUSEUM_SCIENCE-CAFÉ

INDUSTRI-OCH-FORSKNING_AMBASSADÖRER

INDUSTRI-OCH-FORSKNING_PROGRAMMERING

——————————————————————–

“Livet är som en kontinuerlig resa, och ju längre vi vandrar, desto bättre kommer vi att förstå sanningen. Den bästa förberedelsen för att börja förstå de fenomen som ligger långt bort från oss, är att först förstå de fenomen, som ligger på vår tröskel, “ Hypatia.

Hypatia var en matematiker, astronom och filosof, född i Grekland omkring år 350 till 415. Hennes person och tänkesätt inspirerar detta nya Horisont 2020-projekt.

Forskning visar att det sätt naturvetenskaperna kommuniceras till ungdomar inte är könsinkluderande. Den visar också att unga européer, både pojkar och flickor, fortfarande har mycket lite uppfattning om mångfalden av yrken inom naturvetenskap, teknik  och matematik (STEM) och de färdigheter som är relevanta för dessa karriärvägar. Dessa två faktorer har en betydande inverkan på antalet flickor som väljer naturvetenskapliga relaterade studier och karriärer.

I projektet Hypatia finns tio huvudparter och nio tredjeparter. Hypatia samordnas av Nemo Science Centre i Nederländerna. Ecsite ansvarar för informationsspridning. Tillsammans kommer partners att bilda 14 hubbar i hela Europa, med uppdrag att nå olika målgrupper och att uppfylla det viktigaste målet: att få flickors sinnen och hjärtan intresserade för vetenskapen. Detta är en av de grundläggande byggstenarna i ett samhälle i ständig utveckling och förändring.

Vi kommer också att sprida budskapet (och de verktyg som producerats av projektet) genom att ordna seminarier runt om i Europa.

På projektets hemsida finns mer information och användbara resurser:
http://www.expecteverything.eu/hypatia/

 

Kontaktperson i Teknikens Hus
Utbildare Maria Adlerborn.
maria.adlerborn@teknikenshus.se