LiveNord

LiveNordLiveNord logotype

Projektet LiveNord har som huvudsakliga mål att samla in, popularisera och visualisera olika typer av gränsöverskridande data vid science centers i de norra delarna av Finland, Norge och Sverige.

I projektet kommer det att utvecklas tre nya verktyg: Ett verktyg för att samla in data från befolkningen, ett kartbaserat visualiseringsverktyg och ett planeringsverktyg för beslutsfattare.

Projektet stöds av den Europeiska utvecklingsfonden Interreg Nord och kommer att pågå i 3 år med start 1 september 2015. I projektet samarbetar Teknikens Hus med Arctic Centre i Rovaniemi, Nordnorsk vitensenter i Tromsö, Norut Northern Research Institute i Tromsö och Agency9 i Luleå.

Läs mer om projektet här >>

Vill du veta mer? 
Kontakta Helena Lilja, Teknikens Hus.
Tfn: 0920 – 550 811.

helena.lilja@teknikenshus.se

 

interreg_Nord_2016_SV_RGB