Sci Skills 2.0

Sci Skills 2.0 på Island

Erfarenhetsutbyte i projektet Sci Skills 2.0

Teknikens Hus har fått stöd från Nordplus Horizon  till ett ettårigt projekt “SciSkills 2,0 (NPHZ-2017/10117)”, som kommer att löpa från 1 augusti 2017 till den 31 augusti 2018. Teknikens Hus deltar i projektet tillsammans med AHHAA från Estland och Islands universitet.

Projektet ska partnerna dela med sig av  sina erfarenheter kring lärarfortbildning inom datalogiskt tänkande och programmering. Tanke är att parterna ska kunna stötta lärare med fortbildning i Estland, Sverige och Island inom dessa områden.

För att uppnå målet genomförs följande aktiviteter under projektet:
1. Möte och workshop med utbildare från de tre partnerna i projektet. Mötet hölls på Island den 4-8 September 2017. Organisation presenterade vad de idag har för idéer kring programmering i skolan och vad de idag erbjuder besökande grupper och lärare.

2. Utifrån de erfarenheter som deltagna fick under mötet på Island kommer parterna att ta fram och anordna en  endagsutbildning i sitt land för 6 upp till 12 lärare. Detta kommer att ske någon gång under oktober 2017 och till och med  januari 2018. Lärarfortbildningen kommer att handla om datalogiskt tänkande och programmering.

3. Under våren 2018 kommer en andra möte för projektmedlemmarna att  äga rum i Sverige, på Teknikens Hus i Luleå. Målet med det mötet är att dela med sig av erfarenheter från lärarfortbildningen och lägga grunden för ett gemensamt inspirationshäfte om programmering. Se rubriken Inspirationsmaterial i menyn till vänster.

4. Under projektet kommer samarbetet mellan nordiska och baltiska vetenskapsinstitutioner att stärkas och ett nätverk av experter som utbildar lärare kommer att skapas.

Projektet finansieras genom Nordplus som finansieras av Nordiska Ministerrådet.
För mer information, kontakta Maria Adlerborn projektledare Teknikens Hus, maria.adlerborn@teknikenshus.se