Tillsammans i Teknikens Hus

Tillsammans i Teknikens Hus

Du är välkommen!

Ett integrationsprojekt för nyanlända ungdomar 14-18 år i Luleå och Boden
Tillsammans i Teknikens Hus, TTH,  vill skapa en mötesplats över språk och kulturella gränser med information, utbildning och experiment inom teknik och naturvetenskap. Samtidigt vill projektet ge kunskap om Norrbottens näringar och miljö.

Teknikens Hus vill visa på kunskap och utbildning som en viktig plattform och möjlighet för framtiden, att nyanlända ungdomar på sikt kan bli en kraft och tillgång för regionen och att de med sina erfarenheter och kompetenser kan bidra till Norrbottens tillväxt och utveckling.

Teknikens Hus erbjuder ungdomarna från flyktingboendena tillsammans med sina handledare gratis entré till en mötesplats i en kreativ, unik miljö och aktivitetsdagar där de med pedagoger får prova teknik som t ex robotprogrammering , elektronik, konstruktioner mm.

Den 8 oktober går erbjudandet till alla boenden och ungdomar i familjehem i Luleå och Boden. Vi har 50 platser. Först till kvarn gäller. Välkomna!
Inbjudan 8 oktober 2017 >> (pdf)

Teknikens Hus vill:
– öka det individuella intresset för teknik och naturvetenskap och visa på möjligheterna med utbildning
– skapa en arena för nyanlända att möta Norrbottens näringar och universitet
– skapa nya mötesplatser och stimulera samverkan över gränser
– lära om Norrbottens unika förutsättningar, klimat och miljö
– erbjuda undervisning och experimenterande
– stimulera det entreprenöriella lärandet
– genusperspektivet genomsyrar arbetet

För frågor, kontakta:
Linda Ökvist Johansson, projektledare.
Tfn: 0920-550 803.
linda.okvist.johansson@teknikenshus.se

Tillsammans i Teknikens Hus är möjligt tack vare medel från Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Luleå- och Bodens kommun. Projektet hoppas på en utvidgning under kommande år så att det kan omfatta fler kommuner.