Tillsammans i Teknikens Hus

Tillsammans i Teknikens Hus

Du är välkommen!

Ett integrationsprojekt för ensamkommande ungdomar 14-18 år i hela Norrbotten

Tillsammans i Teknikens Hus, TTH,  vill skapa en mötesplats över språk och kulturella gränser med information, utbildning och experiment inom teknik och naturvetenskap. Samtidigt vill projektet ge kunskap om Norrbottens näringar och miljö.

Teknikens Hus vill visa på kunskap och utbildning som en viktig plattform och möjlighet för framtiden, att nyanlända ungdomar på sikt kan bli en kraft och tillgång för regionen och att de med sina erfarenheter och kompetenser kan bidra till Norrbottens tillväxt och utveckling.

Teknikens Hus erbjuder alla ensamkommande ungdomar, tillsammans med sina handledare eller värdföräldrar, gratis entré till en mötesplats i en kreativ, unik miljö och aktivitetsdagar där de med pedagoger får prova teknik som t ex robotprogrammering, elektronik, konstruktioner mm.

Under februaris helgdagar finns det möjlighet att boka aktiviteter i Teknikens Hus. Vi bjuder på lunch, fika och transporten.
Boka innan 19 januari!
TTH Inbjudan februari 2018 >>> (pdf)

Teknikens Hus vill:
– öka det individuella intresset för teknik och naturvetenskap och visa på möjligheterna med utbildning
– skapa en arena för nyanlända att möta Norrbottens näringar och universitet
– skapa nya mötesplatser och stimulera samverkan över gränser
– lära om Norrbottens unika förutsättningar, klimat och miljö
– erbjuda undervisning och experimenterande
– stimulera det entreprenöriella lärandet
– genusperspektivet genomsyrar arbetet

För frågor, kontakta:
Linda Ökvist Johansson, projektledare.
Tfn: 0920-550 803.
linda.okvist.johansson@teknikenshus.se

Tillsammans i Teknikens Hus är möjligt tack vare medel från Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Luleå- och Bodens kommun.