Pressmeddelanden 2014

PRESSINBJUDAN
2014 12 02

Med engagemang för skogen
Baltiska fondens utdelning av skogsstipendier till lärare
Teknikens Hus Luleå torsdag 4 december  2014

Baltiska fonden delar i år ut två stipendier på 30 000 kr och 45 000 kr till skolor som med särskild förtjänstfullhet arbetar för att höja intresset för skogsfrågor bland unga i Norrbotten.

Stipendierna delas ut av Jörgen Ericsson från Baltiska fonden. Varje stipendiat får också tillfälle att berätta om sitt arbete i skolan och senare under eftermiddagen bjuds stipendiaterna på en föreläsning med skogen i fokus. I år berättar Thomas Öberg från Natur i Norr om sin älskade skog.

Baltiska fondens stipendier har delats ut i Teknikens Hus sedan 2007 under festliga former.
En viktig del i under dagen är att stipendiaterna får träffa varandra och ta del av de olika projekten.

Kl 13.30  Stipendieutdelning.
Varje stipendiat ger en presentation av sitt projekt.
Kl 15.15 Älskade skog – en berättelse till bilder.
Thomas Öberg från Natur i Norr har som arbete att berätta om naturen. Genom radio, föreläsningar, foton, böcker och naturstigar arbetar han ständigt med att gör det levande ännu mer levande som.

För mer information, kontakta:
Malin Brändström, Teknikens Hus, tfn 0920-44 22 17.
malin.brandstrom@teknikenshus

PRESSMEDDELANDE
2014 11 25

Teknikens Hus och LKAB på turné
Teknikens Hus har i samarbete med LKAB tagit fram ett utbildningsmaterial för elever i åk 4-6 som handlar om mineraler och bergarter – Hard Rock Box. Under november och december åker pedagoger från Teknikens Hus på turné för att hålla i fortbildningar med materialet för lärare och pedagoger i Norrbotten.

Turnéplan för Hard Rock Box
•    18/11    Haparanda
•    26/11    Gällivare
•    27/11    Kiruna
•    3/12    Jokkmokk
•    9/12    Pajala
•    11/12    Piteå

Hard rock box
När Teknikens Hus och LKAB började arbetet med att ta fram utbildningsmaterialet, upptäckte man att det är få lärare i skolorna som arbetar med mineraler och bergarter, trots deras stora betydelse för Norrbotten. Det framkom även att det fanns en önskan om fortbildning kopplade till mineraler och bergarter. Lärarna ville inte bara lära sig mer om hur man känner igen olika stenar utan även var de olika mineralerna finns, vilken betydelse de har för vår vardag samt få förslag på olika praktiska övningar att göra med eleverna. För att möta dessa behov inledde därför Teknikens Hus och LKAB ett samarbete vilket resulterade i utbildningsmaterialet Hard Rock Box.

Materialet, som är en hel klassuppsättning, innehåller förutom olika stenprover även USB-mikroskop, laborationsutrustning för olika experiment, lärarhandledning med lektionstips samt hjälpmedel som luppar och magneter. Genom att jobba i grupp får eleverna lära sig att katalogisera olika mineraler och bergarter, göra en vulkan och tillverka egna kristaller. Allt är noggrant beskrivet i den medföljande lärarhandledningen som också lyfter fram intressanta fakta, nyttiga länkar samt tips på fortsatt arbete kopplat till företag i gruv- och mineralnäringen.

Fortbildningen är en del av det arbete som sker inom ramen av lärarnätverken LuTek och RegTek.

Mer information
Ann-Gerd Eriksson Teknikens Hus, tfn 0920 – 49 22 05.
Tomas Jonsson Teknikens Hus, tfn 0920 – 49 22 57.

PRESSINBJUDAN
2014 11 04

Festlig invigning av Facebook Luleå Datacenter
Teknikens Hus Luleå
Fredag 7 november kl 11.00

Välkommen till invigning av Facebook Luleå Datacenter i Teknikens Hus!
I den nya interaktiva utställningen får besökaren lära sig varför just Luleå passar så bra för datacenter och hur en server fungerar. Besökarna kan också ta en selfie och själv bli en del av utställningen eller få en svindlande, guidad tur i verklighetens datacenter.

Program 7 november kl 11.00:
· Invigningstal av Delfina Eberly, Vice President Infrastructure Facebook
och Helena Moosberg-Bustnes,  verksamhetschef Teknikens Hus
· Öppningsceremoni
· Dansföreställning
· Välkommen att uppleva utställningen
· Mingel med tilltugg och bubbel

Vid invigningen medverkar även barn från Ormbergsskolan Luleå, årskurs 6. Efter invigningen ges möjlighet till intervjuer och möten med de medverkande.

Frågor och mer information, kontakta:
Frida Löwengren, för Facebook, tfn 070 858 01 25.
Helena Lilja, Teknikens Hus, tfn 0920-49 22 11.

PRESSINBJUDAN
2014 05 26

Tänka tillsammans
Ny bok om teknik och naturvetenskap

Release av ny inspirationsbok
Tisdag 27 maj kl 15.00 – 16.00
Teknikens  Hus  Luleå

Tänka tillsammans är en ny inspirationsbok som berättar om LuTek, Luleålärare i teknik och naturvetenskap. LuTek är ett nätverk där pedagoger inom förskola och grundskola utbildas, delar erfarenheter, diskuterar, laborerar och reflekterar. LuTek bildades 2009 och bygger på ett långsiktigt samarbete mellan Luleå kommun, Luleå tekniska universitet och Teknikens Hus.

I boken möter läsaren verksamma förskollärare och lärare som delar med sig av erfarenheter och praktiska idéer, och samverkansparterna Teknikens Hus, Luleå tekniska universitet och Luleå kommuns Barn- och utbildningsförvaltning som berättar om LuTek. Boken skildrar  LuTek:s fem första, framgångsrika år.

Vid bokreleasen medverkar Marianne Nilsson, utbildare och projektledare i Teknikens Hus, Susann Johansson, verksamhetsutvecklare vid Barn- och utbildningsförvaltningen Luleå kommun, representanter från LTU samt verksamma pedagoger från Luleå kommun.

Mer om LuTek >>

Mer information och frågor, kontakta
Marianne Nilsson Teknikens Hus, tfn 0920 – 49 22 07.
Susann Johansson Luleå kommun, tfn 0920 – 45 35 95.

PRESSMEDDELANDE
2014 05 21

Nya matematikutmaningar från innovativa elever

Torsdag 22 maj kl 09:15 – 11:15
Luleå tekniska universitet Sal A 1547

Ett trettiotal barn från Luleå kommuns fritidsverksamhet presenterar nya matematikutmaningar för sina rektorer och för Lars-Erik Persson, professor vid institutionen för teknikvetenskap och matematik, LTU. Elevernas utmaningar är tänkta som inspiration för de andra skolornas fritidshem.

Fritidspedagoger från Sörbyarna och Bergnäset i Luleå har genomgått en kurs i Teknikens Hus med fokus på entreprenöriellt  lärande och matematik. I kursen har en utmaning för pedagogerna ingått. Inspirerade av professor Lars-Erik Persson LTU, pedagog Ann-Gerd Eriksson Teknikens Hus och av varandra när det gäller arbetet med matematik i skolan har de tillsammans med sina elever tagit fram nya matematikutmaningar. Resultatet får vi alla ta del av under presentationen.

Mer information och frågor, kontakta
Malin Brändström, projektledare Teknikens Hus 0920-492217.

PRESSMEDDELANDE
2014 05 13

170 elever tävlar på campus i LTU-jakten
Luleå tekniska universitet
Onsdag 14 maj

Tävling kl 10.00-14.30
Prisutdelning i Aula Aurora kl 14.45

LTU-jakten är en fartfylld tävling för år 8. 170 elever från Arjeplog, Kiruna, Malmberget
och Piteå kommer för att tävla i lag och lösa uppdrag tillsammans. Samtidigt får eleverna
chans att besöka hela LTU och campusområdet. Tävlingen arrangeras av Luleå tekniska
universitet och Teknikens Hus.

Läs mer om LTU-jakten >>
Har du frågor, kontakta
Susanne Ljunghager, 0920 – 49 33 64, Skolsamverkan, Luleå tekniska universitet.
Helena Lilja, 0920-49 22 11, Teknikens Hus.

PRESSMEDDELANDE
2014 04 03

Teknikens Hus bäst i Sverige
Bästa science center i Skolverkets årliga kvalitetsmätning

För femte året i rad rankas Teknikens Hus i Luleå högst i den kvalitetsmätning som Skolverket gör av Sveriges science center, inför fördelningen av statsanslaget. Med 37 av 40 möjliga poäng är Teknikens Hus överlägsen vinnare. Science centret i Luleå har tilldelats en poäng mer än förra året, för det sätt det skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap. Teknikens Hus är det enda science centret med högsta poäng i den kategorin.

“Teknikens Hus har sina rötter i regionens näringar och samhällen och vi lägger vikt vid att sätta teknikens och naturvetenskapens fenomen in i sina verkliga sammanhang” säger verksamhetschef Helena Moosberg-Bustnes. ”Jag är glad över att Skolverket ger oss ett så gott betyg på utfört arbete – det betyder att vi tänker och gör rätt!”

Vid fördelningen av bidraget tas hänsyn till om ett center:
–    Lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras.
–    Anlägger genusperspektiv.
–    Kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer.
–    Bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder
och material.
–    Samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center.
–    Skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap.
–    Kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn.
–    Stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Mer information om Skolverkets anslag till science center >>
Kontakta Helena Moosberg-Bustnes, verksamhetschef Teknikens Hus, tfn 0920-49 22 26.

 

PRESSMEDDELANDE
20140318

Fram för mer lustfylld teknikundervisning!
Regional teknikkonferens för lärare
Onsdag 19 mars
Teknikens Hus och Luleå tekniska universitet

Onsdag 19 mars kommer 200 teknikintresserade och nyfikna förskollärare, fritidspedagoger, lärare, rektorer och förskolechefer till Teknikens Hus och Luleå tekniska universitet. En av fem regionala teknikkonferenser arrangeras i samarbete med Centrum för tekniken i skolan (CETIS) vid Linköpings universitet och med stöd av Skolverket.

Skolfolket bjuds på workshops och seminarier som ska inspirera till lustfylld och målinriktad teknikundervisning. Vad sägs om musik från en papperstallrik,  energifall, rörliga mekanismer och legorobotbygg?

Konferensen öppnas kl  9.00 i LKAB salen i A-huset, Luleå tekniska universitet med inledningstal av
Claes Klasander, föreståndare CETIS, David Broström, chef för skola och utbildning Teknikens Hus och Anneli Fredriksson, samordnare Regionalt utvecklingscentrum LTU.

Workshops och seminarier hålls under dagen i Teknikens Hus och på Luleå tekniska universitet.

För detaljerat program
http://www.liu.se/cetis/konferenser/documents-reg-2014/program-lulea-140121.pdf

För mer information kontakta:
David Broström, chef för skola och utbildning Teknikens Hus
Tfn 0920-49 22 83, 072-539 09 42.
david.brostrom@teknikenshus.se

PRESSVISNING
2014 03 03

Pröva dina vingar!
Pressvisning i Teknikens Hus Luleå
Tisdag 4 mars kl 10.30

Sportlovet är igång och årets tema i Teknikens Hus är farkoster som flyger, rullar och far.

På övre plan i science centret finns en bana för pappersplan uppbyggd i den öppna verkstaden Uppåt, framåt! Här får besökarna testflyga sina egna pappersplansbyggen i hinderbanan. Intill banan finns en mätstation där flygplanskonstruktörerna kan försöka slå dagsrekordet i hastighetsflygning. Besökaren uppmanas att arbeta enligt den modell som ingenjören använder: ställa frågor, fundera och planera, välja en konstruktionsmodell, testa, förbättra och testa igen.

Välkommen till visning av Uppåt, framåt! Vid visningen medverkar David Broström och Mia Gulliksson från Teknikens Hus. Sportlovsbesökare bjuds in att testa och bygga under pressvisningen.

Uppåt, framåt! är del av EU-projektet ENGINEER, där parter från 12 länder arbetar tillsammans för att utveckla teknikämnet för elever 10-13 år. Mer om ENGINEER: www.teknikenshus.se/partners-projekt/projekt/engineer/

Mer om sportlov i Teknikens Hus:
www.teknikenshus.se/se-gora/just-nu/sportlov-i-teknikens-hus/

Frågor och mer information, kontakta
David Broström, chef för skola och utbildning, tfn 0920-49 22 83.
Mia Gulliksson, programansvarig, tfn 0920-49 22 21.