Python & Raspberry Pi

Python & Raspberry Pi. Kostnadsfri lärarfortbildning för lärare i åk 7-gymnasiet. i Teknikens Hus

Fortbildningen riktade sig till lärare i åk 7-gymnasiet som har erfarenhet av blockbaserad programmering. 

Fortbildningen genomfördes i samarbete mellan Teknikens Hus och Nordic ESERO och omfattade två dagar, 1 oktober samt 7 november 2019.

Under dag 1 arbetade deltagarna med grunderna i programmering och Python utifrån exempel och övningsuppgifter t ex beräkningar, strängar och listor.
Dag 2 började med återkoppling till övningsuppgifterna och Raspberry Pi introduceras. Med koppling till rymden och ISS, International Space Station gjordes program för att avläsa t ex temperatur, lufttryck och luftfuktighet. Under kursen fick deltagarna även information om resurser från Nordic ESERO och ESA.

Innehållet i kursen kopplar till läroplanen och det centrala innehållet i matematik, teknik och fysik.

Mer information hittar du här (pdf) >>
L

Frågor? Kontakta
Marianne Nilsson
marianne.nilsson@teknikenshus.se