Python & Raspberry Pi

Python & Raspberry Pi. Kostnadsfri lärarfortbildning för lärare i åk 7-gymnasiet. i Teknikens Hus

Vill du komma igång med textbaserad programmering i din undervisning och bekanta dig med ett av de mest använda programspråken? Fortbildningen riktar sig till lärare i åk 7-gymnasiet som har erfarenhet av blockbaserad programmering. 

Fortbildningen genomförs i samarbete mellan Teknikens Hus och Nordic ESERO och omfattar två dagar, 1 oktober samt 7 november 2019.
Mellan träffarna kommer du att arbeta med övningsuppgifter.

Under dag 1 arbetar vi med grunderna i programmering och Python utifrån exempel och övningsuppgifter t ex beräkningar, strängar och listor.
Dag 2 återkopplar vi till övningsuppgifterna och introducerar Raspberry Pi. Med koppling till rymden och ISS, International Space Station gör vi program för att avläsa t ex temperatur, lufttryck och luftfuktighet. Under kursen får du även information om resurser från Nordic ESERO och ESA.

Innehållet i kursen kopplar till läroplanen och det centrala innehållet i matematik, teknik och fysik.

Mer information hittar du här (pdf) >>
Länk till anmälan >>

Frågor? Kontakta
Marianne Nilsson
marianne.nilsson@teknikenshus.se