Synliga planeter

Att se en planet
Ofta är det möjligt att se en eller flera planeter. Men ibland krävs det att du är morgonpigg. Planeterna Venus och Jupiter kan du nästan inte undgå att upptäcka eftersom de båda lyser mycket starkare än någon stjärna. Venus är, efter solen och månen, det objektet på himlen som lyser starkast.

Det går också att se färgskillnader. Till exempel så strålar Venus vitt och planeten Mars ser lite rödaktig ut.
Merkurius och Venus banor är närmare solen än jordens bana. När någon av dessa planeter står till vänster om solen innebär det att solen går ner först och planeten kommer då att bli synlig i skymningen. Men om de befinner sig till höger om solen blir det planeten som går upp först och då syns den i gryningen.

Med en kikare är det möjligt att se att Venus har olika faser precis som månen.

Planeter ser ut att lysa stadigt medan stjärnor verkar blinka. I ett teleskop växer en planet och blir till en rund skiva. En stjärna förblir alltid samma lysande prick eftersom den är så ofantligt mycket längre bort. En planet har som regel något av födelsetecknen Lejonet, Kräftan, Tvillingarna o s v som bakgrundsstjärnbild.

Synliga planeter under januari-mars 2018
Även om Merkurius är ganska ljusstark så är planeten alltid i solens närhet och det gör den svår att upptäcka mot den ljusa himlen. En kikare gör det lättare. Merkurius håller till i närheten av Venus. Just nu är norra Sverige ingen bra plats för merkuriusskådning.

Venus kan börja ses längre norrut, i alla fall från mellersta Norrland, vid slutet av månaden mars. Den mycket ljusstarka planeten syns bara någon timme efter skymningen. När Venus är synlig på kvällen kallas den för Aftonstjärnan. Periodvis är den i stället Morgonstjärna.

Planeten Mars är ganska långt söderut på stjärnhimlen vilket gör det svårt att se den.

Jupiter fortsätter att stråla vackert på himlen. Några timmar före gryningen lyser den gulvita planeten starkt. Under goda förhållanden och med en bra kikare kan du titta på de fyra största av ett 60-tal månar som kretsar kring Jupiter.
Saturnus har ett dåligt läge utifrån vår synvinkel. Längre söderut i landet visar den sig före gryningen, precis över horisonten.

Det krävs kikare eller teleskop för att se Uranus och Neptunus.

 

 

Synliga planeter under april – juni

 

Merkurius är inte lätt att upptäcka under denna tid.

Venus fortsätter att stråla klart på himlen ända till mitten av maj. Under april ser planeten ut att öka både i storlek och ljusstyrka. Här i norra Sverige är den synlig från skymning till gryning. Planeten Venus brukar kallas för Afton- eller Morgonstjärnan. Just nu är den alltså både och.

Venus har precis som månen olika faser och i slutet av april är det möjligt att med en kikare se Venus´ tunna skära. I början av april passerar Venus intill Plejaderna, en öppen stjärnhop även kallad Sjustjärnorna. Den 3 april är Venus som närmast Plejaderna.

Venus står ovanligt långt norrut på stjärnhimlen den 4 maj klockan 21.

Den 6 juni kan de morgonpigga efter soluppgången se Venus passera framför solens övre del. Klockan 3.30 syns Venus som mest mitt i solen. Det dröjer 105 år till nästa Venuspassage. TITTA ALDRIG DIREKT PÅ SOLEN UTAN GODKÄNT SKYDD.

Mars är ännu ganska ljusstark i april men sedan avtar ljusstyrkan. De allt ljusare nätterna gör det dessutom allt svårare att se planeten. Mars står i söder på kvällen och mer västerut i gryningen. Den lite rödaktiga planeten befinner sig i Lejonets stjärnbild och under april är Mars nära den ljusstarka stjärnan Regulus.

Jupiter står allt lägre i väster och försvinner mot slutet av april.

Saturnus kan fortfarande ses i stjärnbilden Jungfrun under aprilnätterna. Saturnus är i närheten av Spica, Jungfruns mest ljusstarka stjärna. Planeten ser ut att lysa lite starkare än stjärnan.

Uranus och Neptunus kan möjligtvis ses med kikare eller teleskop till hösten.