Synliga planeter

Att se en planet
Ofta är det möjligt att se en eller flera planeter. Men ibland måste du vara morgonpigg för att ha en chans. Planeterna Venus och Jupiter kan du nästan inte undgå att upptäcka eftersom de lyser mycket starkare än någon stjärna.
Det går också att se färgskillnader, som till exempel att Venus strålar vitt och planeten Mars är lite rödaktig.

Planeter ser ut att lysa stadigt medan stjärnor verkar blinka. I ett teleskop växer en planet och blir till en rund skiva. En stjärna förblir alltid samma lysande prick eftersom den är så ofantligt mycket längre bort.

Planeterna har alltid något av födelsetecknen Oxen, Väduren, Fiskarna o s v som bakgrundsstjärnbild.

Synliga planeter under oktober-december 2018
Venus blir synlig i gryningen i sydost i början på november och kallas därför ibland för Morgonstjärnan. Nära Venus finns även den ljusstarka stjärnan Spica i stjärnbilden Jungfrun. Venus lyser dock mycket starkare. Mot slutet av året dominerar Venus gryningshimlen.

I mittersta Norrland kan man nätt och jämt se Jupiter under årets sista dagar. I gryningen står Jupiter en liten bit över horisonten i sydost till sydsydost. Jätten i vårt solsystem har fler än 60 månar. Med en riktigt bra kikare kan det vara möjligt att se de fyra största månarna, Io, Europa, Ganymedes och Callisto.

Du hittar Mars, den brandgula planeten före gryningen, i stjärnbilden Stenbocken. Mars rör sig snabbt och passerar Vattumannen och närmar sig Fiskarna strax före jul. I början av den här perioden lyser Mars starkt, men falnar allt mer mot årsskiftet.

Det är dåliga tider för att skåda Merkurius. Annars så lyser planeten ganska starkt men är svår att upptäcka eftersom den syns mot solen där himlen är ljusast.

Saturnus syns inte i Luleå, men i södra Sverige står Saturnus en liten bit över horisonten.

Med en bra kikare och målmedvetenhet är det möjligt att se planeten Uranus i Vädurens stjärnbild, på gränsen till Fiskarnas. Neptunus är ännu mer svårupptäckt.

 

 

 

 

Synliga planeter under april – juni

 

Merkurius är inte lätt att upptäcka under denna tid.

Venus fortsätter att stråla klart på himlen ända till mitten av maj. Under april ser planeten ut att öka både i storlek och ljusstyrka. Här i norra Sverige är den synlig från skymning till gryning. Planeten Venus brukar kallas för Afton- eller Morgonstjärnan. Just nu är den alltså både och.

Venus har precis som månen olika faser och i slutet av april är det möjligt att med en kikare se Venus´ tunna skära. I början av april passerar Venus intill Plejaderna, en öppen stjärnhop även kallad Sjustjärnorna. Den 3 april är Venus som närmast Plejaderna.

Venus står ovanligt långt norrut på stjärnhimlen den 4 maj klockan 21.

Den 6 juni kan de morgonpigga efter soluppgången se Venus passera framför solens övre del. Klockan 3.30 syns Venus som mest mitt i solen. Det dröjer 105 år till nästa Venuspassage. TITTA ALDRIG DIREKT PÅ SOLEN UTAN GODKÄNT SKYDD.

Mars är ännu ganska ljusstark i april men sedan avtar ljusstyrkan. De allt ljusare nätterna gör det dessutom allt svårare att se planeten. Mars står i söder på kvällen och mer västerut i gryningen. Den lite rödaktiga planeten befinner sig i Lejonets stjärnbild och under april är Mars nära den ljusstarka stjärnan Regulus.

Jupiter står allt lägre i väster och försvinner mot slutet av april.

Saturnus kan fortfarande ses i stjärnbilden Jungfrun under aprilnätterna. Saturnus är i närheten av Spica, Jungfruns mest ljusstarka stjärna. Planeten ser ut att lysa lite starkare än stjärnan.

Uranus och Neptunus kan möjligtvis ses med kikare eller teleskop till hösten.