Synliga planeter

Att se en planet
Ofta är det möjligt att se en eller flera planeter. Men ibland måste du vara morgonpigg för att ha en chans. Planeterna Venus och Jupiter kan du nästan inte undgå att upptäcka eftersom de lyser mycket starkare än någon stjärna.
Det går också att se färgskillnader, som till exempel att Venus strålar vitt och planeten Mars är lite rödaktig.
Planeter ser ut att lysa stadigt medan stjärnor verkar blinka. I ett teleskop växer en planet och blir till en rund skiva. En stjärna förblir alltid samma lysande prick eftersom den är så ofantligt mycket längre bort. Planeterna har alltid något av födelsetecknen Oxen, Väduren, Fiskarna o s v som bakgrundsstjärnbild.

Synliga planeter under oktober-december 2017
Venus strålar vitt för oss i norra Sverige under oktober och till mitten av november. Planeten lyser starkt vid gryningen och kallas då ibland för Morgonstjärnan. Både Jupiter och Mars visar sig i Venus´ närhet.

Den ljusstarka och gulvita Jupiter kan åter ses i november. Planeten är bara synlig före gryningen, söderut. Den startar i stjärnbilden Jungfrun men når snart Vågen. Jätten i vårt solsystem har fler än 60 månar. Med en riktigt bra kikare kan det vara möjligt att se de fyra största månarna, Io, Europa, Ganymedes och Callisto.

Du hittar Mars, den brandgula planeten före gryningen, nära horisonten åt öster. Men i dessa tider är det en ljussvag planet. Det är också dåliga tider för att skåda Merkurius. Annars så lyser planeten ganska starkt men är svår att upptäcka eftersom den syns mot solen där himlen är ljusast.

Saturnus är på södra stjärnhimlen.

Med en bra kikare och målmedvetenhet är det möjligt att se planeten Uranus i Fiskarnas stjärnbild. Neptunus befinner sig i Vattumannen.

 

 

 

 

 

 

 

Synliga planeter under april – juni

 

Merkurius är inte lätt att upptäcka under denna tid.

Venus fortsätter att stråla klart på himlen ända till mitten av maj. Under april ser planeten ut att öka både i storlek och ljusstyrka. Här i norra Sverige är den synlig från skymning till gryning. Planeten Venus brukar kallas för Afton- eller Morgonstjärnan. Just nu är den alltså både och.

Venus har precis som månen olika faser och i slutet av april är det möjligt att med en kikare se Venus´ tunna skära. I början av april passerar Venus intill Plejaderna, en öppen stjärnhop även kallad Sjustjärnorna. Den 3 april är Venus som närmast Plejaderna.

Venus står ovanligt långt norrut på stjärnhimlen den 4 maj klockan 21.

Den 6 juni kan de morgonpigga efter soluppgången se Venus passera framför solens övre del. Klockan 3.30 syns Venus som mest mitt i solen. Det dröjer 105 år till nästa Venuspassage. TITTA ALDRIG DIREKT PÅ SOLEN UTAN GODKÄNT SKYDD.

Mars är ännu ganska ljusstark i april men sedan avtar ljusstyrkan. De allt ljusare nätterna gör det dessutom allt svårare att se planeten. Mars står i söder på kvällen och mer västerut i gryningen. Den lite rödaktiga planeten befinner sig i Lejonets stjärnbild och under april är Mars nära den ljusstarka stjärnan Regulus.

Jupiter står allt lägre i väster och försvinner mot slutet av april.

Saturnus kan fortfarande ses i stjärnbilden Jungfrun under aprilnätterna. Saturnus är i närheten av Spica, Jungfruns mest ljusstarka stjärna. Planeten ser ut att lysa lite starkare än stjärnan.

Uranus och Neptunus kan möjligtvis ses med kikare eller teleskop till hösten.