Synliga planeter

Att se en planet
Ofta är det möjligt att se en eller flera planeter. Några planeter som Venus och Jupiter lyser mycket starkare än någon stjärna och du kan knappast undgå att upptäcka dem. Det går också att se svaga färgskillnader som till exempel att planeten Mars är lite rödaktig.

Planeter lyser stadigt medan stjärnor verkar blinka. En planet har alltid något av födelsetecknen Oxen, Väduren o s v som bakgrundsstjärnbild. I ett teleskop växer en planet och blir till en rund skiva. En stjärna förblir alltid samma lysande prick eftersom den är så oändligt mycket längre bort.

Med en bra kikare är det möjligt att se Jupiters fyra största månar. Det har nu upptäckts närmare sjuttio månar som kretsar kring vår största planet. Beroende på hur Saturnus lutar går det ibland att se planetens ringar som utbuktningar. Men till det behöver ögonen också någon förstärkning.

Synliga planeter under juli – september
Tyvärr är juli-september ingen bra period för planetskådning.

Merkurius är bara synlig under några få veckor i slutet av augusti och början av september. Planeten lyser ganska starkt men eftersom den befinner sig närmare solen än vi är den svår att se. Merkurius syns på kvällen.

Venus, Mars, Jupiter och Saturnus syns främst från södra Sverige under denna period.

Uranus och Neptunus hittar du bara med kikare eller teleskop och god vilja.

 

 

 

Synliga planeter under april – juni

 

Merkurius är inte lätt att upptäcka under denna tid.

Venus fortsätter att stråla klart på himlen ända till mitten av maj. Under april ser planeten ut att öka både i storlek och ljusstyrka. Här i norra Sverige är den synlig från skymning till gryning. Planeten Venus brukar kallas för Afton- eller Morgonstjärnan. Just nu är den alltså både och.

Venus har precis som månen olika faser och i slutet av april är det möjligt att med en kikare se Venus´ tunna skära. I början av april passerar Venus intill Plejaderna, en öppen stjärnhop även kallad Sjustjärnorna. Den 3 april är Venus som närmast Plejaderna.

Venus står ovanligt långt norrut på stjärnhimlen den 4 maj klockan 21.

Den 6 juni kan de morgonpigga efter soluppgången se Venus passera framför solens övre del. Klockan 3.30 syns Venus som mest mitt i solen. Det dröjer 105 år till nästa Venuspassage. TITTA ALDRIG DIREKT PÅ SOLEN UTAN GODKÄNT SKYDD.

Mars är ännu ganska ljusstark i april men sedan avtar ljusstyrkan. De allt ljusare nätterna gör det dessutom allt svårare att se planeten. Mars står i söder på kvällen och mer västerut i gryningen. Den lite rödaktiga planeten befinner sig i Lejonets stjärnbild och under april är Mars nära den ljusstarka stjärnan Regulus.

Jupiter står allt lägre i väster och försvinner mot slutet av april.

Saturnus kan fortfarande ses i stjärnbilden Jungfrun under aprilnätterna. Saturnus är i närheten av Spica, Jungfruns mest ljusstarka stjärna. Planeten ser ut att lysa lite starkare än stjärnan.

Uranus och Neptunus kan möjligtvis ses med kikare eller teleskop till hösten.