Brännbart

Brännbart i Teknikens Hus

The Green grill Design David & Martin

12 september – 5 november 2006
Brännbart är en vandringsutställning om material och design som är producerad av Svensk Form och Räddningsverket. Utställningen visar hur designlösningar och annorlunda materialval kan göra inredningar mer brandsäkra. Här finns exempel på spännande nytänkande, exempelvis en brandvarnare som imiterar människans luktorgan och textilier som omöjligt kan fatta eld.

Drygt 40 inbjudna designer och formgivare är representerade med idéer, material och konstruktioner i utställningen. Ett 50-tal utvalda företag medverkar också, liksom Beckmans Designhögskola och flera forskningsprojekt.